Vrednosti za izračun T-R diagrama

Vse vrednosti materialov: lambda, U, k, d, lahko dobite v pdf dokumentu programa TEDI.