Izpeljava konstrukcijskega sklopa

Konstrukcijski sklopi so izpeljani glede na osnovne karakteristike sklopa (izhodišče, material, način HI, položaj TI) in ne glede na lastnosti aktivnih prostorov. Povsod je dodana tudi parna ovira, vendar ni izračunana njena pozicija. Dodana je bolj zato, da se je v konstrukcijskem sklopu ne pozabi in kot nakazilo, da se jo postavlja na toplejšo stran ks (glede na TI). Tudi mere NK so bolj informativne narave, saj so odvisne od načina postavitve NK v prostoru in lastnosti materiala. Ker želimo ustvariti ekonomičen ks, ne pretiravamo s TI, ampak jo damo le toliko, kolikor je je potrebno (pazi: pri TI v jedru moramo nujno dodati še TI zunaj ali notri, da ne pride do toplotnega mostu). Mere le te so torej odvisne od tega ali imamo endo ali ekso skelet (in seveda še od dodatnih sklopov), ampak velja da je za eksoskelet ponavadi dovolj vsaj 16 cm debeline, za endoskelet pa vsaj 24 cm debeline. Tukaj moraš seveda paziti tudi na lambda (toplotno prevodnost) TI. Mere ostalih elementov si lahko pogledaš v kakšnem reklamnem prospektu ali v specifikacijah materiala...