Materiali

Stran vsebuje pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z materiali.

1. Naštej in opiši tri osnovne lastnosti materialov!


Vsak material ima svoj poseben oblikovalski jezik, ki je izraz treh glavnih lastnosti:
- STRUKTURA: določa obnašanje materiala pod obremenitvami
- TEKSTURA: usmerja izbor orodij za obdelavo
- VIDEZ: povezuje barvo in zunanjo kožo po obdelavi

2. Naštej osnovne skupine materialov!


- Keramike (kamen, opeka, steklo)
- Polimeri (polistiren)
- Kovine (jeklo, baker)
- Kompoziti (beton, penobeton, lepljen les)

3. Kaj so all-round materiali? + primer!


To so materiali, ki imajo lahko več kot eno osnovno funkcijo, na primer:
- Penobetonski bloki so hkrati NK + TI
- Masiven les je hkrat lahko NK + TI + HI

4. Kako postavljamo TI?


- All round
- Zunaj
- Znotraj
- V jedru (pazi na toplotne mostove)
- Kot plašč

5. Osnovni načini delovanja TI materialov?


- Z uporom
- Z odbojem
- Z akumulacijo

6. Napiši 10 materialov za TI! In v katere skupine jih delimo!


TI materiale delimo na celične (c) in vlaknaste (v):
- Ekspandiran polistiren (c)
- Ekstrudiran polistiren (c)
- Penjeno steklo (c)
- Pluta (c)
- Kamena volna (v)
- Steklena volna (v)
- Lesena volna (v)
- Kokosova vlakna (v)
- Celulozna vlakna (v)
- Ovčja volna (v)

1. Naštej in opiši tri osnovne lastnosti materialov!


Vsak material ima svoj poseben oblikovalski jezik, ki je izraz treh glavnih lastnosti:
- STRUKTURA: določa obnašanje materiala pod obremenitvami
- TEKSTURA: usmerja izbor orodij za obdelavo
- VIDEZ: povezuje barvo in zunanjo kožo po obdelavi

7. Kaj je tista lastnost materiala, ki mu da toplotno izolativne lastnosti?


To je TOPLOTNA PREVODNOST k (W/MK) in je specifična lastnost materiala, ki nam pove kolikšen toplotni tok P teče pri stacionarnih pogojih skozi material z debelino 1m in površino 1m2 pri temperatuni razliki 1K v smeri pravokotno na mejni ploskvi.

8. Osnovni načini delovanja HI! + pozicija?


- Z debelino: pozicioniramo na dele stavb, ki so občasno izpostavljeni padavinam (strehe, fasade), ker delujejo tako, da večino vode odteče po njihovi površini, preostali del pa absorbirajo (potem izsušijo). Material torej s svojo debelino preprečuje pronicanje skozi material. Nameščen mora biti vsaj na naklonu 30 stopinj. Vedno potrebujemo še dodaten sloj HI (folije).
- Nepropustna membrana: nameščamo na vse dele stavb, saj delujejo tako, da vso vodo odvedejo po površini ali pa jo zadržujejo. Material torej s svojo strukturo preprečuje pronicanje vode skozi material.
- Z zračno plastjo: nameščamo na dele stavb, ki so izpostavljeni talni vodi ali talni vlagi in so zaščiteni pred vplivom padavin (tla nad terenom). Deluje tako, da se med vlažnim terenom in KS pojavi sklop zraka, ki prekine stik terena s KS in s tem prepreči nadaljne pronicanje vode.

9. Napiši pet materialov, ki delujejo kot HI z debelino na strehi!


- Opečna kritina
- Strešniki iz skrila
- Lesene skodle
- Kritina iz slame
- Kamnita kritina

10. Napiši pet materialov, ki delujejo kot HI z nepropustno membrano na strehi!


- Bitumenski trakovi in premazi
- PTL strešni trak
- Pločevine (al, fe, cu)
- Pločevinasti strešniki z mineralnim posipom
- Bitumenske skodle

11. Kako in s kakšnimi materiali zaščitimo bitumenski trak na strehi?


- Pločevina
- Pohodne plošče
- Nasutje
- Obrnjena streha
- Zelena streha

12. Pet materialov za HI z debelino za zunanje stene!


- Omet
- Fasadna opeka
- Kamnite obloge
- Lesen opaž
- opečne fasadne plošče

13. Pet materialov za HI z nepropustno membrano za zunanje stene!


- Tankoslojni fasadni omet
- Laminat
- Keramične fasadne plošče
- Pločevine
- Steklo

14. Na kakšen princip delujejo materiali za ZI? + primeri!


Materiali za zvočno izolacijo delujejo z:
- ODBOJEM: Prenos zvoka po zraku preprečujemo s pomočjo odboja vibracij od površin, za te namene so torej primerni materiali z veliko gostoto (AB talna plošča)
- ABSORBCIJO: Prenos zvoka po konstrukciji (UDARNI ZVOK) preprečujemo s pomočjo absorbcije vibracij, zato uporabljamo elastične materiale (plavajoči pod s pomočjo mineralne volne, trak iz plute, pe trak, plošče iz elastificiranega polistirena).

15. Kateri sloj bolje prprečuje širjenje zvoka po zraku v konstrukciji? 15cm AB ali 15cm mineralne volne?


Armirani beton, ker ima večjo gostoto.

16. Kaj je parna ovira in kam jo postavljamo?


Parna ovira je ZKTI: sloj ovira paro pri prodiranju skozi KS do ravnine kondenzacije, tj. preprečuje kondenz (to se lahko zgodi, če je razlika tlakov enaka 1, torej je parcialni tlak vodne pare enak nasičenemu parnemu tlaku-relativna vlažnost je 100%). Za parne ovire uporabljamo materiale z veliko difuzijsko upornostjo (polietilenke folije, alu folije). Pozicijo parne ovire določamo iz T-R diagrama tako da določimo ravnino rosišča in postavimo PO med materiale na toplejšo stran sklopa.

17. Primerjaj parno oviro in paroizenačevalni sloj!


PARNA OVIRA: ima funkcijo ZKTI s preprečevanjem kondenzacije v TI plasti in jo postavljamo na toplejšo stran KS glede na ravnino rosišča. Če sta strani KS enako ogrevani, parna ovira ni potrebna. Uporabljamo polietilenske folije. PAROIZENAČEVALNI SLOJ: ima funkcijo ZKTI s preprečevanjem prepuščanja vode (ne pare) in da vlaknaste TI pri prezračevanih slojih ne razpiha. Torej jo postavljamo na TI plasti, ki so v stiku z zrakom (prezračevana plast). Uporabljamo lahko Tyvec folije.

18. Sekundarna HI?


Je ZKTI (ščiti TI) in jo nameščamo na strehah in zunanjih stenah, ponavadi pri sklopih z prezračevano plastjo ali pa v primerih ko primarna HI ne deluje.

19. Ločilni sloj?


Ločilni sloj je ZK ene ali več plasti v KS, izvajamo ga v različnih KS. Vstavimo ga med dve plasti, ki bi pri vgradnji ali delovanju v KS negativno delovali ena na drugo (med beton in »mehko« TI).

20. Primerjaj uporabi ločilnega sloja in paroizenačevalnega sloja!


LOČILNI SLOJ:
- Ščiti spodnji sloj pred nanosom drugega (spodnji sloj suh, vlaknast, zgornji moker)
- Preprečuje, da bi zgornji sloj stekel na spodnjega (spodnji sloj gramozno nasutje, zgornji podložni beton)
PAROIZENAČEVALNI SLOJ:
- Na zunanji prezračevani steni ščiti vlaknato TI, da jo veter ne poškoduje
- Na poševni strehi ščiti vlaknato TI pred vodo, ki jo lahko opečna kritina prepusti
- Ta sloj omogoča prehod vodne pare, ne prepušča pa vode! Uporabimo ga vedno pri prezračevanem KS!

21. Naklonski sloj?


Naklonski sloj je ZKHI, lahko tudi NKHI. Izvajamo ga pod HI na ravnih strehah in zagotavlja potreben naklon HI plasti (vsaj 2%).

22. Drenažni sloj?


Je ZKHI in ga izvajamo v različnih KS (tla na in pod terenom, stena pod terenom, streha). Omogoča pa pospešeno odvajanje (dreniranje) meteorne ali talne vode in s tem razbremeni primarno HI plast. Nujen dodatek je filtrski sloj (ZKZKHI), ki zagotavlja da se drenažni sloj ne zablati.

23. Nasutje?


Nasutje je lahko OF, ZKOF, NKOF... izvajamo ga v različnih KS in z različnimi materiali. Nasutje je plast, izvedena s pomočjo nasipanja in včasih tudi komprimiranja sipkega materiala v primerno debelem sloju.

24. Vetrna ovira?


Je ZKTI in jo izvajamo v različnih KS. Nameščamo jo na TI sloje iz vlaknastih materialov, ki mejijo na prezračevalno plast. Vetrna ovira ščiti TI pred poškodbami zaradi hitrega gibanja zraka in obenem preprečuje izsesavanje zraka iz TI.

25. Naštej materiale za NK!


- Les
- Opeka
- Kamen
- Jeklo
- Beton
- kompoziti

21. Naklonski sloj?


Naklonski sloj je ZKHI, lahko tudi NKHI. Izvajamo ga pod HI na ravnih strehah in zagotavlja potreben naklon HI plasti (vsaj 2%).

26. naštej 5 vrst zidakov in njihove dimenzije!


- Normalni format (polna opeka): 6.5x12x25 cm
- Votlak: 6.5x12x25 cm
- Modularni blok: 14x19x29 cm
- Opečni zidaki s porami: 25x30x25 cm
- Zidaki iz ekspandirane gline: 20x20x50 cm

27. Kaj pomenijo črke za lastnosti materialov?


- k – koeficient toplotne prevodnosti (W/mK)
- ro – gostota (kg/m3)
- mi – difuzijska upornost
- c – specifična toplota (J/kgK)
- E – modul elastičnosti (kN/cm2)
- Beta – temperaturni koeficient prostorskega raztezka (1/K)

1. komentar, stran: 1 od 1.

Rok Kova   

12:03pm on Monday, September 3rd, 2012

Paroizenaevalni sloj ne iti TI temve paroneprepustne plasti HI. torej je ZKHI.

Ime:

Komentar:

Varnostna kontrola: