Strehe

Stran vsebuje pogosta vprašanja in odgovore iz snovi streh.

1. Ravne strehe in izvedba NK, TI, HI, ZI!


NK: izvaja se kot endo ali eksoskelet
TI: se izvaja tam kjer ne želimo izmenjave med toplim in hladnim zrakom. Pozicionirana je lahko:
- Znotraj
- Zunaj
- Jedro
- Plašč
- All round
ZI: povsod kjer so tla pohodna (elastični materiali) in paziti moramo tudi na prenos zvoka po zraku ( gosti materiali – pri endoskeletnih konstrukcijah spomočjo estrihov?)
HI: z nepropustno membrano, primarna naloga je zaščita proti meteorni vodi. + NAKLONSKA PLAST (vsaj 2%)

2. Kako ločimo ravne strehe?


Ločimo jih glede na to ali so pohodne ali ne:
- Pohodne ravne strehe
- Nepohodne ravne strehe
Ločimo jih glede na zasnovo TI:
- Tople, neprezračevane
- Hladne, prezračevane
Ločimo jih glede na pozicijo HI:
- HI zunaj
- Obrnjene (HI pod TI)
- Kombinirane (HI med plastema TI)

3. Načini ozelenitve zelene strehe!


INTENZIVNA OZELENITEV:
- Debela plast zemlje (min 15cm)
- Velik izbor rastlin, tudi večje
- Potrebno vzdrževanje, namakanje
- Pohodne izvedbe (vrt, terasa, park)
- Dovoljen majhen naklon
EKSTENZIVNA OZELENITEV:
- Tanjša plast zemlje
- Le rastline odporne na sušo
- Malo vzdrževanja
- Večinoma nepohodne
- Mogoči tudi večji nakloni

4. Odvajalna in gostilna kritina!


ODVAJALNA (voda se odvaja):
- HI z debelino ali nepropustno membrano
- Kamnita, opečna, slamnata
- Manjši elementi (strešniki) – potreben je NAKLON
GOSTILNA (voda se zadržuje):
- HI z nepropustno membrano
- Pločevinasta kritina in kritina iz umetnih materialov
- Večji spojeni elementi – ne rabi velikega naklona + lahko se uporabi na težavnih mestih

5. Računski odtok vode iz strehe!


1m2 tlorisne površine strehe = 1cm2 prereza cevi

6. Nariši primere NK streh in opiši njihove dele!


- ENOSTAVNA DVOKAPNA
- DVOKAPNA
- STOLIČNA
- TRIKOTNO VEŠALO
- TRAPEZNO VEŠALO
7. Poševne strehe in izvedba NK, TI, HI, ZI!


NK: izvaja se kot endo ali eksoskelet
TI: se izvaja tam kjer ne želimo izmenjave med toplim in hladnim zrakom. Pozicionirana je lahko:
- Znotraj
- Zunaj
- Jedro
- Plašč
- All round
ZI: paziti moramo na prenos zvoka po zraku ( gosti materiali)
HI:
- z nepropustno membrano
- z debelino

8. Kako ločimo poševne strehe?


Ločimo jih glede na zasnovo TI:
- Tople, neprezračevane strehe v naklonu
- Hladne, prezračevane strehe v naklonu
Ločimo jih glede na pozicijo HI:
- HI zunaj

13. komentar, stran: 1 od 1.

test   

12:18pm on Monday, June 22nd, 2020

test

dgffut   

6:26pm on Thursday, June 18th, 2020

Hello. And Bye

rjkczlart   

1:24am on Saturday, December 28th, 2019

Hello. And Bye.

vfifyzwhare   

8:30am on Tuesday, November 12th, 2019

Hello. And Bye.

valyuhalart   

5:32am on Friday, October 11th, 2019

Hello. And Bye.

Mienewhare   

2:12am on Friday, August 30th, 2019

Hello. And Bye.

Electricalwhare   

6:11pm on Tuesday, July 2nd, 2019

Hello. And Bye.

dfcbkbccfwhare   

2:12am on Wednesday, June 5th, 2019

Hello. And Bye.

dtltyzwhare   

2:35pm on Friday, May 17th, 2019

Hello. And Bye.

lbfyrfwhare   

11:59am on Sunday, April 28th, 2019

Hello. And Bye.

anikitichnawhare   

4:39am on Friday, April 12th, 2019

Hello. And Bye.

ctvfwhare   

5:54am on Monday, April 1st, 2019

Hello. And Bye.

hjyfwhare   

8:37pm on Sunday, February 17th, 2019

Hello. And Bye.

Ime:

Komentar:

Varnostna kontrola: