Tla na terenu

Stran vsebuje pogosta izpitna vprašanja in odgovore glede tal na, nad in pod terenom.

1. Delitev tal na terenu, glede na njihovo pozicijo!


- Tla nad terenom
- Tla na trenu
- Tla pod terenom

2. Tla na terenu in izvedba NK, TI, HI, ZI!


NK: se izvaja kot eksoskelet v betonu ali AB (na prodnato nasutje)
TI: tam kjer nočemo imeti izmenjave med toplim in hladnim prostorom (tu je zunanji prostor zemljina, ki ima okoli 8stopinj):
- Notri
- Zunaj
- Plašč
ZI: proti udarnemu zvoku povsod kjer so tla pohodna (elastični materiali)
HI: zaščita proti talni vlagi in talni vodi – nepropustna membrana (bitumen) in drenaže za odvajanje meteorne vode:
- Zunaj (na ravno in čisto podlago (podložni beton)
- Notri
- Jedro (to je kesonska izvedba)

3. Tla pod terenom in izvedba NK, TI, HI, ZI!


NK: se izvaja kot eksoskelet v betonu ali AB (na prodnato nasutje)
TI: tam kjer nočemo imeti izmenjave med toplim in hladnim prostorom (tu je zunanji prostor zemljina, ki ima okoli 8 stopinj):
- Notri
- Zunaj
- Jedro (kesonska izvedba)
- Plašč
ZI: proti udarnemu zvoku povsod kjer so tla pohodna (elastični materiali)
HI: zaščita proti talni vlagi in talni vodi – nepropustna membrana (bitumen) in drenaže za odvajanje meteorne vode:
- Zunaj (na ravno in čisto podlago (podložni beton)
- Notri
- Jedro (to je kesonska izvedba – če so tla globoko in naletimo na talno vodo – velik pritisk)

4. Tla nad terenom in izvedba NK, TI, HI, ZI!


NK: izvaja se kot endo ali eksoskelet
TI: se izvaja tam kjer ne želimo izmenjave med toplim in hladnim zrakom. Pozicionirana je lahko:
- Znotraj
- Zunaj
- Jedro
- Plašč
- All round
ZI: povsod kjer so tla pohodna (elastični materiali) in paziti moramo tudi na prenos zvoka po zraku ( gosti materiali – pri endoskeletnih konstrukcijah?)
HI: kot plast zraka (60-100cm), a pazi na kapilarni dvig vlage po vertikalni konstrukciji. Tak način je primeren za vlažna zemljišča, terene z visoko podtalnico in poplavna zemljišča. Če je odmik od tal med 1 do 1,5m, je prostor pogojno dostopen in ga imenujemo »crawl space«. Pojavil se je v Ameriki, ko so vpeljali centralno ogrevanje. Za tla nad terenom štejemo tudi PASAŽE.

5. Pomen sovprežne NK? + primer!


Sovprežna konstrukcija je, ko je primarna NK endoskeletna (jeklena),katere naloga je globalna stabilnost in odpornost objekta na obtežbe; in sekundarna NK eksoskeletna (betonske plošče), katere naloga je premostitev odprtin med primarno endoskeletno konstrukcijo. To lahko tudi združimo v AB, kjer jeklena armatura prevzema natege in beton prevzema tlake.

Ni komentarjev.

Ime:

Komentar:

Varnostna kontrola: