Vertikalne komunikacije

Stran vsebuje pogosta izpitna vprašanja in odgovore na temo vertikalnih komunikacij.

1. Kateri elementi zagotavljajo varnost stopnic?


- Dimenzija (varnost pri vzponu in sestopu)
- Drsnost nastopna ploskve
- Varovanje pred padcem v globino
- Oprijemala

2. Kakšne so dimenzije standardnega uporabnika?!


- Širina 60cm (90cm)
- Dolžina v mirovanju 35cm
- Dolžina pri hoji 75cm
- Dolžina koraka 63cm
- Višina 180cm
- Minimalno200cm svetle višine med stoniščnima ramama

3. Naštej elemente stopnic!


- Stopniščna rama (niz stopnic, največ 18 stopnic)
- Podest (horizontalna ravnina za počitek med dvema ramama, na približno 15 stopnic)
- Hojnica (navidezna linija pomikanja po stopnicah)
- Ograja
- Oprijemalo – ročaj

4. Kaj je hojnica?


Hojnica je navidezna linija pomikanja po stopnicah. Na hojnici mora biti ritem stopanja vedno enak (enako dolg in visok). Pri ravnih stopnicah se hojnica nahaja osno na stopniščni rami, vendar mora biti odmik od ograje vsaj 55cm. Pri zavitih stopnicah mora biti razmik med hojnico in vretenom vsaj 35-40cm. Hojnico vrišemo na stopniščno ramo (v načrt!!) in s puščico označimo smer vzpenjanja. (hojnica poteka po finalni ravnini nastopnih ploskev!)

5. Naštej osnovne sisteme NK stopnic!


- Lomljeni nosilec (polno vpet)
- Poševni nosilec (leži na konzolah)
- Stranska vpeta posamezna stopnica ali rama

6. Opiši postopek dimenzioniranja stopnic!


Poznati moramo:
- Višino, ki jo moramo premagati (svetla, finalna mera)
- Funkcijo stopnic – primerna širina rame in naklona
- Prostor, ki je na voljo (izbor oblike)
Določimo:
- Obliko stopnišča
- Približno dimenzijo stopnic (višina in število)
Izračunamo:
- Končna višina stopnišča V se deli s številom stopnic n – dobimo višino ene stopnice v
- 2v + š =63 – izračunamo širino stopnice š
- š*n =dolžina stopniščne rame (tlorisno zavzamejo stonice)
- širina rame=90 ali 120 cm (enostanovanjska/večstanovanjska hiša)
- dolžina podesta=vsaj 2xš ali nx63+š
- globina podesta vsaj ena širina rame(90/120) +10 cm
Pazimo na:
- varnost: vse višine in širine ENAKE!
- Prevelik naklon povzroči telesni napor (ponavadi 20-30stopinj, tj 17x29cm)
- Če je naklon majhen, mora biti nastopna ploskev dovolj velika za nastop

7. Skiciraj dvoramne stopnice in označi vse kar je potrebno v merilu 1:50!8. S čim lahko preprečiš zvočni most na robu pri prefabriciranih betonskih stopnicah?


Poleg uporabe materialov za ZI (neopren, guma), lahko na stiku rame- medetažne konstrukcije oz. etaže izvedemo ti. SHOCK SYSTEM.

9. Glavne zahteve za zunanje stopnice!


- Nagibi so položnejši, kot pri notranjih
- Nastopne ploskve so večje
- Nedrseč material nastopnih ploskev
- Material odporen na zunanje vplive
- ODVODNJAVANJE (1-2% naklona navzven!)

10. Širina, dolžina in naklon klančin!


ŠIRINA: dovolj za en invalidski voziček, ali več, v primeru več prometa. Najmanjša dovoljena širina je 90 cm
DOLŽINA: največja dovoljena dolžina je 6m (razen ob širših klančinah)
NAKLON: za uporabnike na invalidskih vozičkih do 5%, izjemoma do 8%, vendar ne smejo biti daljše od 2m.

11. Eskalatorji in njegove dimenzije!


Eskalatorji ali tekoče stopnice so alternativa dvigalu, omogočajo hiter in učinkovit transport velikega števila oseb po omejenem številu etaž. V gradbenem smislu NISO STOPNICE. Poznamo notranje in zunanje. Dimenzije:
- Najmanjša širina 60cm
- 100cm za dve osebi ali osebo s kovčkom
- Nagib 30-35 stopinj
- Hitrost 0,5m/s
- Izstopne in vstopne ploskve

12. Pomične steze


So horizontalne in malce nagnjene pomične površine z veliko zmogljivostjo. Omogočajo hiter prevoz oseb na vozičkih in oseb s prtljago. Dimenzije:
- Največji nagib je 12 stopinj
- Hitrost je 0,5 do 0,7m/s
- Dolge od 30 do 250m (dolge sestavljamo zaporedno)

13. Naštej sestavne dele dvigal!


- Jašek dvigala
- Kabina
- Vrata (avtomatska)
- Avtomatika za vodenje dvigala
- Strojnica
- Vodila

14. Kako ločimo dvigala glede na način dviganja? + opis!


HIDRAVLIČNA DVIGALA (z vkopanim cilindrom ali brez):
- Hidravlični bat dviga kabino
- Pri višinah do 6 nadstropij
- Počasnejša od vrvnih
- Gibanje kabine je enakomernejše
VRVNA DVIGALA:
- Brezreduktorska električna dvigala s protiutežjo so hitra
- Reduktorska dvigala imajo šibkejši motor in so počasnejša
- Dvigala brez strojnice: so novejša, prednost je manjša vrvenica-pogon je vgrajen v jašek in zato ni potrebna strojnica

Ni komentarjev.

Ime:

Komentar:

Varnostna kontrola: