Vertikalni KS

Stran vsebuje pogosta vprašanja in odgovore iz snovi vertikalnih konstrukcijskih sklopov.

1. Zunanje stene nad terenom in izvedba NK, TI, HI, ZI!


NK: izvaja se kot endo ali eksoskelet
TI: se izvaja tam kjer ne želimo izmenjave med toplim in hladnim zrakom. Pozicionirana je lahko:
- Znotraj
- Zunaj
- Jedro
- Plašč
- All round
ZI: paziti moramo na prenos zvoka po zraku ( gosti materiali, ki odbijajo zvok ali porozni materiali z malo gostoto, ki absorbirajo zvok)
HI: zaščita pred meteorno vodo in odbojno vodo.
Pazi: pojavljata se dve obliki elementov:
- Transparentni (odprtine)
- Netransparentni (stene)

2. Delitev zunanjih sten glede na izbiro NK, TI, HI!


NK:
- Endoskelet (sek. NK je potrebna)
- eksoskelet
TI:
- zunaj
- notri
- jedro (pazi na toplotni most + dodatna TI zunaj ali notri!)
- plašč
- all round
HI:
- neprepustna membrana
- debelina
- prezračevana/neprezračevana

3. Kaj so odprtine?


Odprtine so KS, ki ne opravljajo funkcije NK, so pa elementi, ki med seboj ločujejo dva prostora in imajo funkcije TI, HI, ZI, PFI.

4. Izvedba odprtin v eksoskeletnih konstrukcijah in endoskeletnih konstrukcijah!


EKSO: nad odprtinami izvajamo PREKLADE, s katerimi težo stene nad odprtino prenesemo v območje ob odprtini. Preklade izvajamo kot:
- Fe profili
- Opečne prefabricirane preklade
- Penobetonske prefabricirane preklade
- Betonske prefabricirane preklade
- AB preklade izvedene na mestu
ENDO: v območju odprtin izvedemo podkonstrukcijo, na katero kasneje pritrdimo okna ali vrata.

5. Naštej načine odpiranja oken!


- Na krilo
- Na ventus
- Osno
- Lamelno
- Drsno

6. Načini odpiranja vrat!


- Na krilo
- Drsna vrata ob krilo
- Drsna vrata ob steni
- Drsna vrata v steni
- Zložljiva vrata...

7. Glavni elementi okna!


- Stik
- Okvir
- Zasteklitev
- Nosilni element (z nosilci, L nosilci)

8. Zunanja stena pod terenom in izvedba NK, TI, HI, ZI!


NK: izvajamo eksoskelete iz AB, opeke, kamna..
HI:nepropustna membrana (neprezračevan sistem), plast mora biti zaščitena pred mehanskimi poškodbami – DRENAŽE (vertikalne ali zračne drenaže)
TI:
- zunaj (če je nad HI ima tudi funkcijo ZKHI)
- Znotraj
- Jedro (kesonska izvedba)
- Plašč
- Vedno celična TI (ke je trda! In se ne poškoduje ob pritisih zemljine)

9. Kaj so temelji?


So najnižje ležeča NK. Prenesejo obremenitve celotne NK in koristnih obremenitev na temeljna tla. Upoštevati moramo dopustno obremenitev temeljnih tal. Temelje izvajamo kot endoskeletne in eksoskeletne konstrukcije. Ločimo pa plitvo in globoko temeljenje.

10. Globoko-plitvo temeljenje!


PLITVO TEMELJENJE: nosilna tla se nahajajo blizu površine, temelji so neposredno pod nosilnimi stenami, obremenitve pa se prenašajo direktno na nosilna tla. Oblike plitvega temeljenja:
- Brez temelja (direktno na očiščeno skalo)
- Točkovno (pod stebri)
- Pasovno (pod zidovi)
- Ploskovni temelji (temeljne plošče pri manj nosilnih tleh)
GLOBINA temelja je odvisna od nevarnosti drsenja površinskih slojev in od globine zmrzovanja tal (v slo 100cm pod končnim nivojem terena)
ŠIRINA temelja je odvisna od nosilnosti tal in predvidenih obremenitev. Za našo uporabo določimo širino temelja s kotom 60 stopinj.
GLOBOKO TEMELJENJE: nosilna tla se nahajajo globoko pod površjem, uporabi se tudi, ko je teren nestabilen ali slabo nosilen. Nosilna tla dosežemo s piloti ali globokimi temelji v odprti jami. Če nosilnih tal ne dosežemo, piloti nosijo s trenjem. Piloti torej prenašajo obremenitve:
- S pritiskom na nosilna tle (če konica doseže nosilna tla)
- S trenjem
- S kombinacijo
Materiali pilotov:
- Leseni
- Jekleni
- Betonski
Izvedba:
- Prefabricirani
- Na mestu liti

Ni komentarjev.

Ime:

Komentar:

Varnostna kontrola: